Dostępne kursy

Konferencja promująca projekt "Jestem świadomy - to się opłaca".

 CEL:

• Podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery, utraty różnorodności biologicznej oraz wpływu tych czynników na zdrowie ludzi i funkcjonowanie miast.

• Dostarczenie odbiorcom informacji dotyczących uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza, klimatu, gospodarki odpadami i różnorodności biologicznej oraz źródeł dofinansowania wspierających te działania.

• Rozwijanie indywidualnego i zbiorowego poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, a także wspieranie lokalnych społeczności w zrównoważonym korzystaniu z przyrody.

• Budowanie tożsamości regionów/miast wokół przyrody, środowiska naturalnego i nowoczesnych technologii.

PROGRAM

wtorek, 03.11.2020

9.50 – 10.00 Logowanie uczestników i prelegentów
10.00 Prezentacja projektu
10.15 – 11.00  Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za środowisko – sprawa moja czy Twoja? – dr Anna Batorczak
11.00 – 11.45  Przykłady dobrych praktyk w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – mgr Ewelina Skoczeń
11.45-12.30 Zmiany klimatu: fakty i mity – dr Witold Lenart
12.30-13.00 Dyskusja

Środa, 04.11.2020r.

9.50 – 10.00 Logowanie uczestników i prelegentów
10.00 Prezentacja projektu
10.15 – 11.00  Różnorodność biologiczna, czyli co?, kto?, ile? – dr Anna Kalinowska
11.00 – 11.45  Przyroda w mieście – mgr Dawid Kilon
11.45-12.30 Nowe wyzwania w edukacji ekologicznej społeczeństwa – dr Maria Palińska
12.30-13.00 Dyskusja


Więcej informacji na www.tosieoplaca.org.pl 


Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej”


Odpady, recykling, PSZOK, pojemnik żółty,pojemnik zielony... wszystko to przyprawia o zawrót głowy.

Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda gospodarka odpadami na terenie miasta Włocławek zapraszamy na nasz kurs.

Prezentacja, przygotowania w oparciu o materiały P.G.K. Saniko, w łatwy i przystępny sposób pokazuje co zrobić z naszymi śmieciami i co się z nimi dzieje, kiedy odbiera je od nas śmieciarka.

Kurs skierowany jest do nauczycieli przyrody, biologii, geografii oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą ochroną przyrody. W ramach zajęć przybliżymy Państwu biologię Bobra europejskiego, jego rolę w gospodarce wodnej.

1.      Celem konkursu jest:

a.      zainteresowanie uczniów problematyką ekologii w życiu codziennym,

b.      zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ekologii,

c.      rozwijanie świadomości właściwych wyborów,

d.      zdobycie umiejętności rozpoznawania znaków ekologicznych na towarach,

e.      popularyzacja wiedzy ekologicznej

f.       rozwijanie zainteresowań związanych z ekologicznym stylem życia

g.      kształcenie umiejętności posługiwania się Internetem.


Ekologiczny dom to nie tylko dom z przydomowa oczyszczalnią, po termomodernizacji czy czerpiący energię elektryczną z odnawialnych źródeł. To także dom, w którym dba się o środowisko, gdzie mniej znaczy więcej.

Jedni wpisali to na listę noworocznych postanowień, inni pierwszy raz spotykają się z określeniem zerowaste.

Zaczynamy krótki kurs poświęcony zmianie naszych nawyków i przyzwyczajeń. Małe kroczki, które może robić każdy z nas pozwolą uchronić nie tylko nas ale i planetę. Systematyczne wprowadzajmy drobne zmiany, które okażą się długofalowe. Wszystko zaczyna się od myślenia. to do dzieła.

Kurs mający za zadanie zainteresować najmłodszych ekologią i ochroną środowiska. Zawiera praktyczne informacje dla opiekunów.

Celem kursu jest kształtowanie postawy szacunku i ochrony środowiska.

Przedszkolak po zakończeniu:

 • wyjaśnia pojęcia: ekologia, recykling, segregacja,
 • wymienia sposoby oszczędzania wody, energii,
 • klasyfikuje zachowania pozytywne i negatywne,
 • określa prawdziwość zdań,
 • sortuje odpady,
 • opisuje na czym polegają proekologiczne zachowania,
 • współpracuje w grupie (z rodzeństwem)
 • potrafi pogodzić się z porażką o przyjąć czyjś sukces.
Przedszkolak:

 • wymienia miejsca gdzie występują zwierzęta w mieście
 • porównuje warunki życia na wsi i w mieście
 • wylicza zwierzęta spotykane w miastach
 • łączy zwierzęta z miejscem jego występowania
 • przewiduje co się stanie ze zwierzętami jeśli zniszczone zostaną siedliska roślinne


Kurs poświęcony proekologicznym zachowaniom.  Przedstawiony w formie wierszyków i rymowanek w prosty sposób przedstawia najważniejsze zasady. 

Wiersze pochodzą z książki "Jak być eko, czyli wiersze o ekologii" autorstwa Urszuli Kamińskiej, wydawnictwo Greg.Kurs przygotowany z myślą o uczniach klas I-III szkoły podstawowej.

LAS

Zawartość kursu:

1 . Zasady zachowania w terenie

2. Warunki panujące w terenie - mierzenie temperatury, sprawdzenie wilgotności gleby, siły wiatru

3. Obserwacja okolicy, ukształtowania terenu, roślin, zwierząt, obiekt zbudowanych przez człowieka

4. Wyszukiwanie śladów bytowania zwierząt: dziuple, gniazda, budki lęgowe, obserwacja owadów

5. Leśne rodziny

6. Zwierzęta i ich domki

7. Zadania dla dzieci i opiekunów